Eniro offentliggör årsredovisningen för 2017

Report this content

Eniro offentliggör idag årsredovisningen för 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.enirogroup.com. En svensk version bifogas detta pressmeddelande. 

  För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Sandelin, CFO, tel 08-533 310 00, e-post: ir@eniro.com 

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2018 kl. 14.00 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro samt facebook.com/eniro. 

Dokument & länkar