Eniro påkallar skiljeförfarande mot Asiakastieto och UC

Report this content

Eniro AB (publ)[1] ("Eniro") har ställt krav avseende erläggande av ytterligare köpeskilling om 21 MSEK samt upplupen men ej erlagd ränta för överlåtelsen av Proff till Asiakastieto Group Plc samt det svenska dotterbolaget UC AB ("Asiakastieto").

Eniro offentliggjorde den 15 augusti 2019 att Eniro framställt krav till Asiakastieto för erläggande av ytterligare köpeskilling om 21 MSEK samt upplupen men ej erlagd ränta för överlåtelsen av Proff. Asiakastieto har bestridit detta krav och Eniro har idag påkallat skiljeförfarande.

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Bonde, verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. 

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases. 


[1] Genom dotterbolagen Eniro Sverige AB, Eniro Holding AS samt Krak A/S.

Prenumerera

Dokument & länkar