Eniros delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

DEN SVENSKA POSITIONEN FÖRSTÄRKS I EN SVAG MARKNAD - Koncernens intäkter inklusive förvärv uppgick till 2 188 MSEK (2 003), en ökning med 9 procent. - Online-intäkterna uppgick till 709 MSEK (487), en ökning med 46 procent. - Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar, EBITDA, uppgick till 541 MSEK (541). - Rörelsemarginalen före avskrivningar i Sverige ökade till 44 procent (40) på grund av effektivisering av organisationen. - Kraftigt ökad Internetanvändning, framförallt i Sverige till stor del genom en lyckad integration av Scandinavia Online. - Integrationen av Windhager går trögt på en svag tysk marknad.

Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.

Dokument & länkar