Eniros delårsrapport januari - juni 2002

DEN SVENSKA POSITIONEN FÖRSTÄRKS I EN SVAG MARKNAD - Koncernens intäkter inklusive förvärv uppgick till 2 188 MSEK (2 003), en ökning med 9 procent. - Online-intäkterna uppgick till 709 MSEK (487), en ökning med 46 procent. - Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar, EBITDA, uppgick till 541 MSEK (541). - Rörelsemarginalen före avskrivningar i Sverige ökade till 44 procent (40) på grund av effektivisering av organisationen. - Kraftigt ökad Internetanvändning, framförallt i Sverige till stor del genom en lyckad integration av Scandinavia Online. - Integrationen av Windhager går trögt på en svag tysk marknad.

Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar