Eniros försäljning av Proff, den skandinaviska verksamheten inom B2B och finansiellt sök, slutförd enligt plan

Som tidigare offentliggjorts den 20 maj 2019 har avtal mellan Eniro och Asiakastieto Group Plc samt det svenska dotterbolaget UC AB ingåtts om överlåtelse av Proff, Eniros söktjänst avseende företagsinformation och finansiell företagsinformation med verksamhet i Skandinavien. Köpeskillingen om 120 MSEK, med tillägg av en årsränta om fem procent under perioden 1 januari 2019 – 1 juli 2019 om ca 3 MSEK, har erlagts till fullo. Transaktionen är därmed slutförd enligt plan. Försäljningen är i linje med Eniros strategi att fokusera på tjänster inom digital marknadsföring i Norden. 

För ytterligare information, kontakta:

Örjan Frid, VD och koncernchef Eniro, tel 08-553 310 00 

Eniro är ett Digitalt marknadsförings- och Online sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 6 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases. 

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar