• news.cision.com/
  • Eniro/
  • Eniros moderbolag ansöker om företagsrekonstruktion. De rörelsedrivande dotterbolagen omfattas inte av företagsrekonstruktionen.

Eniros moderbolag ansöker om företagsrekonstruktion. De rörelsedrivande dotterbolagen omfattas inte av företagsrekonstruktionen.

Report this content

Holdingbolaget Eniro AB (publ), som är moderbolag i Enirokoncernen, inger nu ansökan om företagsrekonstruktion.  Ansökan omfattar endast moderbolaget, ett renodlat holdingbolag med fem anställda som inte bedriver någon egen rörelse utöver koncernövergripande funktioner.

De operativa Enirodotterbolagen, däribland Eniro Sverige AB, Eniro 118 118 AB, Eniro Treasury AB, Eniro Sverige Försäljning AB, Gule Sider AS, Krak A/S, Oy Eniro Finland Ab, m.fl., fortsätter som hittills att utveckla sin verksamhet som partner till de små- och medelstora företagen inom digital marknadsföring. Vare sig dotterbolagen med ca 750 heltidsanställda, dess leverantörer eller kunder omfattas av moderbolagets ansökan om företagsrekonstruktion.

Skälet till ansökan är att holdingbolaget upptagit omfattande krediter i anslutning till historiska företagsförvärv under åren 2002-2005 till höga priser. Betydande förbättringar av skuldsituationen har skett de senaste åren. Ytterligare förbättringar är nödvändiga då värdet av holdingbolagets dotterbolagstillgångar, särskilt i ljuset av coronainfluensan, bedöms understiga holdingbolagets skulder.   

Advokat Lars Eric Gustafsson, Advokatfirman Schjødt, är föreslagen rekonstruktör.

 

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00, anne.langbraaten@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 kl. 07.55 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,8 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Dokument & länkar