• news.cision.com/
  • Eniro/
  • Eniros moderbolag kallar ett fordringshavarmöte (Bondholders’ Meeting) för sitt konvertibellån 2015/2020 inom ramen för företagsrekonstruktionen

Eniros moderbolag kallar ett fordringshavarmöte (Bondholders’ Meeting) för sitt konvertibellån 2015/2020 inom ramen för företagsrekonstruktionen

Report this content

Eniro AB (publ) initierar ett konvertibelinnehavarmöte (Bondholders’ Meeting) för sina konvertibla skuldebrev 2015/2020 (SE0006789830) uppgående till ett belopp om totalt cirka 30 miljoner kronor.

Solna tingsrätt beviljade den 30 mars 2020 företagsrekonstruktion för Eniro AB (publ), org.nr 556588-0936 (”Bolaget” eller ”Eniro”) efter ansökan som inkom till tingsrätten samma dag. Som tidigare informerats utsågs advokat Lars Eric Gustafsson vid Advokatfirman Schjødt, till rekonstruktör.

Eniro har idag presenterat ett ackordsförslag till vilket Bolagets fordringsägare ska ta ställning. Bolagets styrelse och rekonstruktören har sedan rekonstruktionsdagen arbetat med att kartlägga behövliga rekonstruktionsåtgärder i syfte att göra Eniros kapitalstruktur och koncernens verksamhet långsiktigt livskraftig.

Bolaget har tre kategorier av fordringsägare som omfattas av ackordsförslaget:

  1. Obligationsinnehavare (”Obligationsinnehavarna”) av 2018/2021 SE0011452440 ENIRO01 (”Obligationslånet”), säkerställda genom pant i dotterbolag.
  2. Konvertibelinnehavare (Konvertibelinnehavarna”) av 2015/2020 SE0006789830 Eniro KV 1 (”Konvertibellånet”), icke säkerställda.
  3. Övriga fordringsägare (”Övriga Fordringsägare”), icke säkerställda.

I första hand ska det genomföras separata omröstningsförfaranden med innehavare av Konvertibellånet samt det delvis säkerställda Obligationslånet i enlighet med tillämpliga lånevillkor, om huruvida ackordsförslaget ska accepteras eller inte. Bolaget har därför instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ), som är agent under Konvertibellånet, att skicka en kallelse avseende konvertibelinnehavarmöte (Bondholders’ Meeting) till de Konvertibelinnehavare som är direktregistrerade i Bolagets skuldbok som förs av Euroclear Sweden för att begära Konvertibelinnehavarnas godkännande av ackordsförslaget.

Kallelsen till konvertibelinnehavarmöte med detaljerad information om ackordsförslaget och rekonstruktörsberättelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.enirogroup.com).

 

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00, anne.langbraaten@eniro.com

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Dokument & länkar