Eniros valberedning och årsstämma 2020

Report this content

Eniros årsstämma kommer att hållas tisdagen den 28 april 2020 i Kista. Valberedning är utsedd.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Eniros årsstämma 2018 och som fortfarande gäller har större ägare i Eniro utsett en valberedning inför årsstämman 2020.

I valberedningen ingår:

•       Johnny Sommarlund, utsedd av MGA Placeringar AB

•       Ilija Batljan, eget innehav och via bolag

•       Theodor Jeansson, eget innehav

•       Carl Rosvall, utsedd av Hajskäret Invest AB

•       Arne Myhrman, styrelseordförande i Eniro

Valberedningen har utsett Theodor Jeansson till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2020 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, val av styrelse, val av styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer, revisorsarvoden, val av ordförande på årsstämma, samt i förekommande fall ändringar i riktlinjer för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@eniro.com senast den 21 januari 2020.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till ir@eniro.com senast den 10 mars 2020, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Theodor Jeansson, Valberedningens ordförande, tel 070 855 47 78

Arne Myhrman, Styrelsens ordförande, tel 073 383 64 67

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5.2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases. 

Dokument & länkar