• news.cision.com/
  • Eniro/
  • Nedskrivning av immateriella tillgångar samt senareläggande av rapport första kvartalet 2020

Nedskrivning av immateriella tillgångar samt senareläggande av rapport första kvartalet 2020

Report this content

Eniro har, i likhet med många andra, märkt effekter av Covid-19 pandemin. Kundsegmentet som Eniro vänder sig till är små- och medelstora företag vilka omedelbart blev hårt drabbade. Detta har i sin tur fått negativ påverkan på Eniros nyförsäljning. Dessutom har bland annat projekt som var en förutsättning för tidigare planer nu fått senareläggas.

Tillsammans har de ändrade förutsättningarna och antagandena inneburit en nedskrivning av goodwill om 600 MSEK. Även moderbolagets värde på aktier i dotterbolag har skrivits ned med 648 MSEK. Den senare nedskrivningen innebär att moderbolagets egna kapital är förbrukat. Eniro AB har upprättat kontrollbalansräkning och första kontrollstämma avhålles i samband med bolagets årsstämma den 16 juni 2020.

Med anledning av den pågående företagsrekonstruktionen av Eniro AB har styrelsen beslutat att senarelägga offentliggörandet av kvartalsrapport avseende första kvartalet 2020.

 

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00, anne.langbraaten@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 April 2020 kl. 16.00 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,8 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Dokument & länkar