Nils Carlsson ny VD på Eniro Sverige

Eniro har utnämnt Nils Carlsson till ny VD på Eniro Sverige. Han är idag VD på Electrolux Hemprodukter och har en bred ledarerfarenhet av affärsutveckling, marknadsföring och försäljning. Under närmare 20 års tid har Nils haft olika internationella uppdrag inom mobiltelefoni och digital media. Han kommer att börja på Eniro under maj månad.

– Jag är mycket nöjd med att rekryteringen av en VD till Eniro Sverige nu är klar, säger koncernchef Stefan Kercza. Nils har en gedigen ledarerfarenhet och stor kunskap om vad som krävs för att utveckla affärer.

– Erfarenheten av både mobiltelefoni och digital marknadsföring innebär att han har stor insikt om såväl kund- som användarbehov. Denna bakgrund kommer väl till pass för att lotsa Eniro framåt på den digitala mediemarknaden.

Förutom Electrolux har Nils Carlsson en lång ledarerfarenhet från andra internationella företag. Han har varit chef för produkt- och affärsutveckling inom dåvarande Europolitan och Vodafone samt marknads- och försäljningschef på Telenor. Han har också varit VD på den digitala marknadsföringsbyrån Netbooster som har verksamhet i bland annat Skandinavien, Frankrike och Storbritannien.

– Eniro har lagt ett turbulent år bakom sig men ser vi framåt finns stora affärsmöjligheter, säger Nils Carlsson. Företaget agerar på en växande marknad och ligger långt framme inom det mobila området. Jag har erfarenhet av transformationer från tidigare bolag och att ta klivet in i den digitala världen innebär början på en förändring. Kort sagt, det här var en möjlighet jag inte kunde tacka nej till.

Eniro Sverige är det största bolaget inom koncernen och har omkring 590 medarbetare. 2014 omsatte den svenska verksamheten drygt 1 300 MSEK vilket utgör 44 procent av koncernens omsättning om drygt 3 miljarder SEK. 

För mer information, vänligen kontakta:

Nils Carlsson, Tel: 076 644 77 00

Stefan Kercza, vd och koncernchef, Tel: 08 553 310 00

Christer Lundin, Kommunikationschef, Tel: 072 888 18 16, christer.lundin@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 11:30 den 10 februari 2015.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och behov av att ha tillgång till information på olika sätt. Där ligger Eniro i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning – våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 300 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Mer än 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök Lokalt. 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Nils har en gedigen ledarerfarenhet och stor kunskap om vad som krävs för att utveckla affärer
Stefan Kercza, Koncdernchef Eniro