Småland med öarnas små- och medelstora företag fortsätter satsa på mässor och evenemang

Eniro har undersökt hur Sveriges små- och medelstora företag marknadsför sig i digitala och traditionella kanaler. De småländska företagen har som främsta syfte med sin marknadsföring  nykundsanskaffning. I nuläget domineras insatserna stort av medverkan vid mässor och evenemang. Den dominansen bibehålls sett på 12 månaders sikt, dock kommer content marketing att få en skjuts framåt. Knappt tre av tio av företagen har upprättat en marknadsstrategi och svårighet att bedöma värdet av marknadsföringsinsatserna upplevs som det största hindret i marknadsföringen.

Eniros företagsrapport visar att drygt hälften (53%) av de småländska* små- och medelstora företagen förväntar en ökning av intäkter och drygt tre av tio (33%) att utöka antalet medarbetare under de kommande 12 månaderna. Drygt två av tio (22%) kommer att lägga mer resurser på marknadsföring och reklam. De traditionella metoderna dominerar såväl idag som det kommande året, men andelen digitalt i marknadsmixen ökar.

– Sveriges små- och medelstora företag förlitar sig till stor del på traditionella kanaler i sin marknadsföring. Detta trots att den digitala närvaron konstant ökar i betydelse, särskilt då konsumenter står inför köpbeslut. I undersökningen kan man dock skönja en vändning mot mer digitalt, vilket är positivt och gynnar företag av den här storleken som då lättare kan öka sin sökbarhet inte minst lokalt och i mobilen, säger Mattias Wedar chef för User & Customer Experience på Eniro.

Mässor och evenemang håller ställningen

I nuläget domineras marknadsföringsinsatserna av medverkan vid mässor och evenemang. Sett på 12 månaders sikt kommer den dominansen att bibehållas, dock kommer content marketing att få en skjuts och dubbleras, samtidigt som det uppmärksammade marknadsföringsverktyget native advertising går från ha använts av noll till fyra procent av företagen.

Hur marknadsför ni främst företaget?

Drygt fyra av tio har en strategi för sin marknadsföring

På frågan om företagen har en strategi för sin marknadsföring svarar drygt fyra av tio (44%) ”ja”, tre av tio (27%) ”nej” och resten (29%) ”vet inte”. Det primära syftet med företagens marknadsföring är nykundsanskaffning, följt av ökad kännedom om företag och merförsäljning. Jämfört med riksgenomsnittet är de småländska företagen hälften så angelägna att driva trafik till den egna hemsidan.

Vad är det primära syftet med marknadsföring i företaget?

Svårt att bedöma värdet största hindret

Då de småländska företagen tillfrågas angående vilka hinder man upplever för att få ut det mesta av sin marknadsföring är det svårighet att bedöma värdet av insatserna och höga annonspriser som upplevs som de största hindren. Här ligger småländska företag högre än riksgenomsnittet. Pris kontra utdelning och svårighet att generera uppmärksamhet är två andra upplevda hinder som hamnar högt på denna lista.

Vilka hinder upplever ni i förhållande att få ut det mesta av företagets marknadsföring?

LinkedIn iskallt i Småland

Trots att endast var femte (20%) av de småländska små- och medelstora företagen tror sig kunna få en vinst genom att vara närvarande i sociala medier, uppger drygt fyra av tio (44%) att en högre grad av närvaro bör kunna generera en vinst.

I praktiken dominerar Facebook stort bland de småländska företagen följt av Instagram och LinkedIn. Skillnaden jämfört mot riksgenomsnittet är betydande då linkedIn används av betydligt färre företag samtidigt som Instagram är det näst mest använda sociala mediet.

Liksom vid marknadsföringen i övrigt upplever de småländska företagen som största hinder i sociala medier svårigheter att bedöma värdet av insatserna. Faktum är att vart fjärde tillfrågat företag (26%) föredrar andra kanaler än de sociala.

Har företaget en profil på ett eller flera av följande sociala medier?

Vilka hinder ser ni med företagsprofiler på sociala medier?

* Gotland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg

Om undersökningen

Eniro har låtit Userneeds AB genomföra en webbaserad enkätundersökning 19 april - 2 maj 2016. I undersökningen har ledare och högre chefer i 700 privata företag i Sverige med 1-249 anställda medverkat.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Wedar, chef User & Customer Experience, 070-555 22 16, mattias.wedar@eniro.com
Bernd Schmitz, kommunikationschef, 070-931 40 50, bernd.schmitz@eniro.com

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje månad har Eniro Sveriges digitala tjänster (på webben och i mobilen) i genomsnitt 7,5 miljoner unika besökare som gör 26 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 900 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, twitter.com/eniropress, facebook.com/eniro.

Taggar:

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.