Staffan Persson lämnar Eniros styrelse per den 16 juli 2015

Styrelseledamoten Staffan Persson lämnar styrelsen av personliga skäl.

"Eniros styrelse och inte minst jag själv kommer att sakna Staffans klokhet efter snart ett och ett halvt år som han suttit i styrelsen. Staffan har varit ett mycket stort stöd under bolagets turbulenta period. Jag kommer nu att kontakta valberedningens ordförande och diskutera eventuell ersättare till Staffan Persson, säger Lars-Johan Jarnheimer, ordförande Eniro AB."

För mer information, vänligen kontakta:

Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande, telefon: +46 (0) 8 553 310 00

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08.00 den 16 juli 2015.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning – våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 300 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Mer än 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök Lokalt.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Staffan har varit ett mycket stort stöd under bolagets turbulenta period.
Lars-Johan Jarnheimer