Stefan Kercza blir ordinarie VD och koncernchef på Eniro

Styrelsen för Eniro har utsett Stefan Kercza till ordinarie vd och koncernchef för bolaget. Efter att ha varit VD för det danska dotterbolaget i drygt tre år har han sedan den 18 augusti varit tillförordnad vd på Eniro. Stefan har en gedigen ledarerfarenhet och har mer än 25 års erfarenhet av marknadsföring och försäljning.

– Stefan klev på som tillförordnad vd för Eniro i mitten av augusti med mycket kort varsel. Styrelsen är imponerad av det engagemang och den målmedvetenhet Stefan har visat från första dagen som tillförordnad vd. Nu har styrelsen beslutat att ge honom det fulla ansvaret för koncernen, säger styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer.

– Han har varit medlem i koncernledningen sedan 2011 då han tog över som VD för Eniro Danmark. Han har bevisat sin färdighet genom att bland annat vända den danska verksamheten till tillväxt. Styrelsen är övertygad om att han är rätt person att lotsa Eniro framåt på den digitala mediemarknaden.

Stefan Kercza har mer än 25 års ledarerfarenhet inom telekombranschen. Innan Stefan började på Eniro var han chef för Telenors bolag Uninor i Indien. Han har även tidigare varit försäljnings- och marknadsdirektör på Telenor Danmark.

– Det är ett spännande uppdrag att få leda Eniro-koncernen med 250 000 kunder, 8 miljoner unika besökare och 2 500 medarbetare, säger Stefan Kercza. Det har varit en turbulent höst för Eniro. Nu är det viktigt att vi får ett mer långsiktigt perspektiv och ser hur vi ökar marknadsorienteringen på ett lönsamt sätt.

– Det är viktigt att vi är flexibla och har en nära dialog med både användare och kunder eftersom marknaden utvecklas snabbt. Vi satsar mycket på produktutveckling och utveckling av vårt innehåll på sajterna. Men vi ska bli än bättre på att underlätta för användare att hitta vad de söker. Samtidigt ska vi guida våra annonserande kunder att nå intresserade användare på ett effektivt sätt.


För mer information, vänligen kontakta:

Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande, Tel: 08 553 310 00

Stefan Kercza, vd och koncernchef, Tel: 08 553 310 00

Christer Lundin, Kommunikationschef, Tel: 072 888 18 16, christer.lundin@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 18 december 2014.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning – våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 500 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök Lokalt.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Han är rätt person att lotsa Eniro framåt på den digitala mediemarknaden.
Styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer