Styrelsen kallar till extra bolagsstämma för styrelseval

I och med att rekapitaliseringsplanen nu är fullt genomförd har Eniro fått en ny ägarstruktur. De nya ägarna ges nu möjlighet att snarast forma den framtida styrelsen.

Eniros styrelseordförande Björn Björnsson samt styrelsemedlemmarna Ola Salmén och Joachim Berner har i dag meddelat bolagets valberedning att de ställer sina platser till förfogande. Styrelsen kommer av denna anledning att kalla till en extra bolagsstämma i början av 2018.

Den omfattande rekapitaliseringen är genomförd och bolaget har lagt fast och arbetar nu utifrån en ny affärsplan.

”Bolaget är väl positionerat nu när finanserna är i ordning och en ny affärsplan håller på att implementeras. Vi har fullföljt det jag föresatte mig när jag tillträdde som styrelseordförande på årsstämman i april 2016”, säger styrelseordförande Björn Björnsson, och fortsätter:

”Eniro behöver ledas av en ny ordförande som är full av energi för det fortsatta arbetet. Bolagets viktigaste uppgift är att fokusera på den utvecklade affärsplanen, med ett första delmål att öka försäljningen. För bolagets bästa bör styrelsevalet därför inte vänta till den årsstämman våren 2018.” 

Bolaget har fått nytt och betydligt fördelaktigare låneavtal, en sund balansräkning och modernt erbjudande är nu på plats. Vidare är i dag hela Eniros verksamhet digitalt baserad och en konvertering pågår till en abonnemangsbaserad betalningsmodell.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro, tel 070-399 80 16

Örjan Frid, VD Eniro, tel 070-561 16 15

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2017 kl. 16.45 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro samt facebook.com/eniro.  

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.                                    

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar