Sydsveriges små- och medelstora företag ökar satsningen på digital marknadsföring

Eniro har undersökt hur Sveriges små- och medelstora företag marknadsför sig i digitala och traditionella kanaler. De sydsvenska företagen har som främsta syfte med sin marknadsföring nykundsanskaffning. I nuläget domineras insatserna av medverkan vid mässor och evenemang samt annonsering i lokalpressen, men sett på 12 månaders sikt kommer annonsering i pressen minska till fördel för digitala metoder. Sex av tio av företagen har upprättat en marknadsstrategi och höga annonspriser upplevs som det största hindret i marknadsföringen.

Eniros företagsrapport visar att nära sju av tio (68%) av de sydsvenska* små- och medelstora företagen förväntar en ökning av intäkter och drygt fyra av tio (44%) att utöka antalet medarbetare under de kommande 12 månaderna. Nära tre av tio (28%) kommer att lägga mer resurser på marknadsföring och reklam. De traditionella metoderna dominerar såväl idag som det kommande året, men andelen digitalt i marknadsmixen ökar.

– Sveriges små- och medelstora företag förlitar sig till stor del på traditionella kanaler i sin marknadsföring. Detta trots att den digitala närvaron konstant ökar i betydelse, särskilt då konsumenter står inför köpbeslut. I undersökningen kan man dock skönja en vändning mot mer digitalt, vilket är positivt och gynnar företag av den här storleken som då lättare kan öka sin sökbarhet inte minst lokalt och i mobilen, säger Mattias Wedar chef för User & Customer Experience på Eniro.

Fler resurser läggs på digital marknadsföring

I nuläget domineras marknadsföringsinsatserna av medverkan vid mässor och evenemang samt annonsering i lokalpressen. Främsta marknadsföringskanal de kommande 12 månaderna tycks fortsatt bli medverkan på mässor och evenemang följt av mail och telemarketing, som därmed övertar andraplatsen. Annonsering i lokalpressen minskar betydligt. Samtidigt läggs mer resurser på digital marknadsföring där sökmotoroptimering, sökmotor- och söktjänstannonsering, content marketing samt annonsering på Facebook och övriga sociala medier ökar.

Hur marknadsför ni främst företaget?

Sex av tio har en marknadsstrategi

På frågan om företagen har en strategi för sin marknadsföring svarar sex av tio (60%) ”ja”, drygt var fjärde (26%) ”nej” och resten (14%) ”vet inte”. Det primära syftet med företagens marknadsföring är nykundsanskaffning följt av merförsäljning och ökad kännedom. Jämfört med riksgenomsnittet ligger de sydsvenska företagen generellt högre avseende marknadsföring som verktyg för nykundsanskaffning, merförsäljning och ökad kännedom om produkter, men lägre avseende varumärkes- och rykteshantering.

Vad är det primära syftet med marknadsföring i företaget?

Höga annonspriser största hinder i marknadsföringen

Då de sydsvenska företagen tillfrågas angående vilka hinder man upplever för att få ut det mesta av sin marknadsföring är det höga annonspriser som upplevs som det största hindret tätt följt av svårighet att bedöma värdet av insatserna. Generellt upplever företagen i Sydsverige i högre grad hinder i marknadsföringen jämfört med riksgenomsnittet.

Vilka hinder upplever ni i förhållande att få ut det mesta av företagets marknadsföring?

Bristen på kompetens dubbelt så hög som riksgenomsnittet

Trots att endast drygt en tredjedel (32%) av de sydsvenska små- och medelstora företagen tror sig kunna få en vinst genom att vara närvarande i sociala medier, uppger nära hälften (47%) att en högre grad av närvaro bör kunna generera en vinst.

I praktiken följer företagen i stort riksgenomsnittet. De tre dominerande sociala medierna är Facebook, LinkedIn och Instagram. Det omtalade Snapchat används av få, dock av fler jämfört med riksgenomsnittet.

Det som de sydsvenska företagen upplever som största hinder med företagsprofiler i sociala medier är bristen på tid. Bristen på kompetens är vid en jämförelse med riksgenomsnittet dubbelt så hög i Sydsverige. 26 respektive 13 procent.

Har företaget en profil på ett eller flera av följande sociala medier?

Vilka hinder ser ni med företagsprofiler på sociala medier?

* Blekinge och Skåne

Om undersökningen

Eniro har låtit Userneeds AB genomföra en webbaserad enkätundersökning 19 april - 2 maj 2016. I undersökningen har ledare och högre chefer i 700 privata företag i Sverige med 1-249 anställda medverkat.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Wedar, chef User & Customer Experience, 070-555 22 16, mattias.wedar@eniro.com
Bernd Schmitz, kommunikationschef, 070-931 40 50, bernd.schmitz@eniro.com

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje månad har Eniro Sveriges digitala tjänster (på webben och i mobilen) i genomsnitt 7,5 miljoner unika besökare som gör 26 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 900 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, twitter.com/eniropress, facebook.com/eniro.

Taggar:

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.