• news.cision.com/
  • Eniro/
  • Tingsrätten beslutar att företagsrekonstruktionen av Eniros moderbolag ska fortsätta

Tingsrätten beslutar att företagsrekonstruktionen av Eniros moderbolag ska fortsätta

Report this content

Efter genomfört borgenärssammanträde i Solna Tingsrätt den 28 april har domstolen beslutat att företagsrekonstruktionen avseende Eniros moderbolag, Eniro AB (publ), ska fortsätta.

Advokat Lars Eric Gustafsson, Advokatfirman Schjødt, är utsedd rekonstruktör.

 

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00, anne.langbraaten@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 13.25 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,8 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Dokument & länkar