TNS Sifo-undersökning: Sveriges små- och medelstora företag riskerar att halka efter inom digital marknadsföring

Många små- och medelstora företag underskattar vikten av att ha detaljerad information om produkter och tjänster. Endast varannan företagare anser att detta är viktigt, medan många fler användare vill ha mer detaljerad information.

TNS Sifo:s undersökning visar att endast 40 procent av Sveriges små- och medelstora företag lägger merparten av sin marknadsföring på digitala lösningar. Utöver en egen hemsida visar undersökningen att svenska små och mellanstora företag har mycket kvar att utforska vad gäller digital marknadsföring.

Sju av tio företagare uppger att den viktigaste digitala marknadsföringskanalen är hemsidan. Sex av tio säger också att det är viktigt att vara lätt att hitta när man söker företag inom en viss bransch och att vara sökbara. Men för användaren räcker inte det i dag.

På frågan vad som är viktigast att företagarnas kunder ska hitta när de söker på företag svarar bara strax över hälften att det är detaljerad information om företagets produkter och tjänster. Endast fyra av tio svarar bilder på produkterna som företaget säljer.

Företagens uppfattningar stämmer inte överens med användarnas uppfattningar. En tidigare undersökning från TNS Sifo, som presenterades i mars 2014, visar på att många användare förväntar sig att hitta mer detaljerad information som pris, produktbilder och erbjudanden när de söker på internet. 87 procent av svenskarna förväntar sig hitta prisuppgifter och 60 procent vill ha produktbilder.

– Konsumenterna är pålästa men samtidigt illojala, säger Mattias Wedar, chef för Eniros produktutveckling och marknadsföring. Hittar inte användarna vad de söker efter väljer många ett annat företag eller varumärke. Därför måste företag visa mer detaljerad information än vad de tror att de behöver göra. Risken är annars stor att företagare förlorar försäljning till konkurrenter.

Undersökningen genomfördes av TNS Sifo i Sverige under juni månad i år på uppdrag av Eniro. Drygt 400 beslutsfattare/specialister på företag med 1-49 anställda svarade på frågor om försäljning, marknadsföring samt digital marknadsföring. TNS Sifo har i undersökningen använt ett inköpt företagsurval, som består av slumpmässigt rekryterade respondenter och är riksrepresentativt. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mattias Wedar, Chef produktutveckling och marknadsföring Eniro, Tel: 070 555 22 16

Christer Lundin, Kommunikationschef Eniro, Tel: 072 888 18 16

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 800 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro påwww.enirogroup.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Företag måste visa mer detaljerad information än vad de tror att de behöver göra. Risken är annars stor att företagare förlorar försäljning till konkurrenter.
Mattias Wedar, chef för Eniros produktutveckling och marknadsföring