Valberedningens förslag inför Eniros årsstämma 2018

Till följd av ändrade ägarförhållanden efter genomförandet av Eniros rekapitalisering under 2017, har Eniros valberedning ändrat sammansättning, vilket offentliggjordes den 20 december 2017. Valberedningens arbete med förslag till styrelse fortgår och valberedningen har meddelat bolaget att förslaget kommer att tillställas bolaget så snart det är klart.

Förslag till styrelse har därför inte tagits in i kallelsen och kommer, när det är klart, att offentliggöras genom pressmeddelande och kommer att hållas tillgängligt på Eniros hemsida www.enirogroup.com tillsammans med valberedningens motiverade yttrande avseende val av styrelse och information om de föreslagna styrelseledamöterna.

Valberedningens övriga förslag (stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, revisor och riktlinjer för valberedningen) kommer att presenteras i kallelsen till Eniros årsstämma som kommer att hållas den 25 april 2018 kl 15.00 i Helios lokaler, Kista Timebuilding, Kistagången 12, i Kista.

Valberedningen består av Arne Myhrman, valberedningens ordförande (utsedd av LMK Venture Partners), Johnny Sommarlund (utsedd av MGA Placeringar AB), Ilija Batljan (eget innehav och via bolag), Tedde Jeansson (eget innehav och via bolag) och Joachim Berner (styrelseordförande i Eniro).

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 20 % av rösterna i bolaget. 

For more information, please contact:

Arne Myhrman, valberedningens ordförande tel 073-383 64 67

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro samt facebook.com/eniro.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar