Valberedningens förslag till styrelse och ny ordförande i Eniro AB inför årsstämman 2019

Inför årsstämman den 9 maj 2019 föreslår valberedningen för Eniro att Arne Myhrman väljs till ny ordförande. Joachim Berner har undanbett sig omval. Valberedningen föreslår att Urban Hilding väljs till ny styrelseledamot samt omval av styrelseledamöterna Johnny Sommarlund, Henrik Salwén och Magdalena Bonde.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ökas till fem.  

Arne Myhrman, född 1954, civilingenjör KTH, Stockholm. Arne har en lång erfarenhet av ledande befattningar i teknikintensiva verksamheter. Under 2011 – 2018 var han styrelseordförande för DistIT AB (publ) (noterat på First North Premium) och även dess arbetande styrelseordförande och tillförordnade VD under delar av denna tid. Tidigare erfarenheter är bland annat VD för den nordiska verksamheten inom Generics Group plc, vice VD/CFO på Tjänstepensionsrådgivarna AB samt konsult på PA Consulting Group AB. Han har flera års erfarenhet av styrelsearbete från både noterade och privata bolag.

Urban Hilding, född 1964, utbildning i marknadskommunikation från RMI-Berghs IHM och vid Stockholms Universitet. Urban har en bakgrund och erfarenhet av digitala kanaler t.ex. digital strategi, sociala medier, datadriven marknadsföring, sökmotor- och sökordsmarknadsföring och medieanalys. Han är sedan 2006 VD med ansvar för idag samtliga Interpublic Groups (IPG) byråer i Sverige med medieköp om 1,3 miljarder och 80 medarbetare. Dessförinnan var han som annonsdirektör och VD för DN Annonsförsäljning AB huvudansvarig för all annonsförsäljning inom Dagens Nyheters samtliga mediekanaler.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Eniros årsstämma som kommer att hållas den 9 maj 2019 i Kista.

Valberedningens redogörelse och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse samt information om föreslagna styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida inför årsstämman. www.enirogroup.se. 

Valberedningen består av Arne Myhrman, valberedningens ordförande (utsedd av Hajskäret Invest AB), Johnny Sommarlund (utsedd av MGA Placeringar AB), Ilija Batljan (eget innehav och via bolag), Tedde Jeansson (eget innehav och via bolag) och Joachim Berner (styrelseordförande i Eniro AB).

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 20 % av rösterna i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arne Myhrman, valberedningens ordförande tel: 073 383 64 67

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2019 klockan 19.15 CET. 

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 6 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar