Årsredovisning 2018

Report this content

Enlabs årsredovisning för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, enlabs.se.

Av miljö- och kostnadsskäl har Enlabs valt att inte trycka årsredovisningen. En utskriven version av årsredovisningen kan distribueras till de aktieägare som så önskar.

Som tidigare meddelats kommer Enlabs årsstämma att äga rum den 23 maj 2019 i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson

VD- och koncernchef

robert.andersson@enlabs.se / +371 2 7327810

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Brands, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. ENLABS AB är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Prenumerera

Dokument & länkar