Avslutar tvångsinlösen

Report this content

Nordic Leisure AB, vidare "NLAB", meddelar på detta sätt att skiljeförfarande rörande tvångsinlösen av utestående minoritetsägda aktier i Baltic Gaming AB (”BGAB”) har avslutats.

Under åren 2015-2016 förvärvade NLAB via publika uppköpserbjudande 96,15% av aktierna i Betting Promotion Sweden AB, vilket bolag därefter namnändrades till Baltic Gaming AB. 

Efter beslut i skiljenämnd har NLAB inlöst minoritetens andel med ett belopp om 5,75 kronor per aktie i BGAB - vilket motsvarar 3,5 MSEK för samtliga minoritetsägda aktier, medförande att NLAB idag äger 100% av aktierna i BGAB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD- och koncernchef
peter.astrom@nordicleisure.se / +46 70-756 27 47

Nordic Leisure AB (Publ)
Stora Gatan 46
193 30 Sigtuna 
+46 18 346090

nordicleisure.se
investor@nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, Nätspel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 8 545 01330.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018 kl. 14:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar