Enlabs AB offentliggör preliminära resultat för fjärde kvartalet 2020

Report this content

Med anledning av att Entain plc, genom sitt helägda dotterbolag Bwin Holdings (Malta) Limited, lämnar ett offentligt uppköpserbjudande på Enlabs AB (”Enlabs”) publicerar Enlabs preliminär finansiell information för fjärde kvartalet 2020.

Preliminära intäkter för perioden 1 oktober - 31 december 2020 uppgick till cirka 20,3-20,5 miljoner euro (11,2) och preliminär justerad EBITDA1 uppgick till cirka 6,3-6,5 miljoner euro (3,5), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal1  om cirka 31-32 procent.

Alla siffror är preliminära och har inte granskats av bolagets revisorer.

Kommande finansiell rapport

Enlabs fullständiga kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020 publiceras den 23 februari 2021.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

George Ustinov, VD och koncernchef
george.ustinov@enlabs.com / +371 29424175
 
 

Denna information är sådan som ENLABS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-07 08:35 CET.

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Enlabs är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom iGaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 300 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

Mer information finns tillgänglig via enlabs.com

 

1 Justerat för engångsposter i samband med förvärvet och integrationen av Global Gaming 555.

Dokument & länkar