ENTAIN NÅR 94% ACCEPTANS - ENLABS ANSÖKER OM AVNOTERING

Report this content

MÅNDAG DEN 22 MARS 2021

Entain plc lämnade den 7 januari 2021, genom dess helägda dotterbolag Bwin Holdings (Malta) Ltd (”Entain”), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Enlabs att överlåta samtliga sina aktier i bolaget till Entain (”Erbjudandet”). Den förlängda acceptfristen i Erbjudandet slutade den 18 mars 2021.

Tidigare idag offentliggjorde Entain att aktieägare med innehav om cirka 94,2% av det totala antalet aktier och röster i Enlabs har accepterat Erbjudandet. Samtliga villkor för fullföljandet av Erbjudandet har uppfyllts och Entain har därmed förklarat Erbjudandet ovillkorat.

Entain avser att påkalla tvångsinlösen avseende de Enlabs-aktier som inte lämnats in i Erbjudandet. Styrelsen för Enlabs har idag, på begäran av Entain, fattat beslut att ansöka om avnotering av Enlabs aktier från Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information kring Entain och Erbjudandet, vänligen se entaingroup.com samt enlabs-offer.com

Sigtuna den 22 mars 2021

Enlabs AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

George Ustinov, VD

george.ustinov@enlabs.com / +371 29424175

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Enlabs är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom iGaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 300 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

För ytterligare information kring Entain och Erbjudandet, vänligen se entaingroup.com samt enlabs-offer.com

Dokument & länkar