Flaggningsmeddelande

Report this content

Nordic Leisure AB, vidare "NLAB" eller "bolaget" meddelar på detta sätt att Erlinghundra AB förvärvat 5 800 000 aktier i bolaget och att Erlinghundra AB:s sammanlagda ägande därefter uppgår till 18 783 114 aktier, motsvarande 29,23% av det totala antalet aktier i NLAB.

Bakgrunden till förvärvet är att Erlinghundra AB i egenskap av huvudägare i NLAB, finansierat och därigenom säkerställt deltagande i optionsprogram för ledande befattningshavare i bolaget. Detta har skett genom ett s.k. säkerhetsavtal som medför att aktierna registrerats på Erlinghundra AB som säkerhet (pant) för utgivet lån. Säkerhetsavtalet medför att aktierna är passiviserade och att varken långivare eller låntagare kan utöva aktiernas rösträtt.

Peter Åström, VD i Nordic Leisure kommenterar;

”Det är mycket tillfredställande att vår huvudägare valt att bistå med finansiering för deltagare i vårt optionsprogram. Flertalet av våra medarbetare är anställda i andra länder än Sverige, med begränsade möjligheter att i lokala banker belåna svenska värdepapper. Vår personal är vår viktigaste resurs, och det är av stor vikt för oss säkerställa att nödvändig kompetens kvarstår i koncernen över tid. Vi är mycket tacksamma för att vår huvudägare på detta sätt visat sitt förtroende för ledningen såväl som för bolaget”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD- och koncernchef
peter.astrom@nordicleisure.se / +46 70-756 27 47

Niklas Braathen, Styrelseordförande
niklas.braathen@nordicleisure.se  /  +46 70 5252777

Nordic Leisure AB (Publ)
Stora Gatan 46
193 30 Sigtuna 
+46 18 346090

nordicleisure.se
investor@nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, Nätspel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 8 545 01330.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018 kl. 16:45 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar