Förvärvar BestBet Group

SIGTUNA, SVERIGE, 11 NOVEMBER 2016 - Nordic Leisure AB (publ), vidare NLAB, meddelar att koncernen ingått avtal avseende förvärv av BestBet Ltd, ett Maltabaserat bolag som driver ett antal varumärken såsom Bestcasino, Bestpoker, Bestbet och Bestbingo. Verksamheten har funnits i drygt tio år, och är licensierad i Storbritannien, Malta och Curacao.

Peter Åström, VD- och koncernchef för NLAB kommenterar;

”Förvärvet av Best Group ger oss tillgång till en attraktiv varumärkesportfölj med välkända varumärken och en kunddatabas med cirka 375 000 kunder.

Vidare ger förvärvet oss spellicenser i Storbritannien och Curacao, där framförallt den Brittiska licensen är mycket väsentlig för NLAB, bland annat då den ger möjlighet att legalt approchera den stora baltiska kundgruppen som vistas i Storbritannien. NLAB driver det mest välkända varumärket inom internetspel i Baltikum – Optibet, och att vi genom den licens vi nu erhåller - skyndsamt kan erbjuda våra Baltiska kunder i Storbritannien att fortsätta vara kunder hos oss, något som efterfrågats under en längre tid, är en viktig del av detta förvärv.

Vidare tillförs vi nu Poker och Bingo som nya produkter att addera till existerande produkter NLAB driver via olika varumärken – som Casino och Betting. Detta skapar möjlighet för NLAB att lägga till Poker och Bingo på bland annat Optibets plattformar, vilket är ett viktigt steg i vår produktutveckling.

NLAB har en förvärvsdriven tillväxtstrategi och förhoppningen är att detta förvärv skall följas av fler, i syfte att bredda vår närvaro till fler marknader”

Best Group omsatte 2 600 000 EUR under 2015 med ett positivt resultat EBITDA om 375 000 EUR. NLAB förvärvar Best Group på skuldfri basis för en total köpeskilling om 1 200 000 EUR, vilket NLAB erlägger kontant och finansierar med egna medel.

Transaktionen beräknas att positivt bidraga till NLAB:s resultat under 2017, och förutsätter formella beslut av såväl licensgivande myndigheter som av NLAB:s styrelse.

Antalet anställda i NLAB koncernen ökar i och med förvärvet med knappt tio personer.

Northlaw har i denna transaktion varit juridisk rådgivare till NLAB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB  (PUBL)

Peter Åström, VD och koncernchef

E-mail: peter.astrom@nordicleisure.se / +46 70-756 27 47

Nordic Leisure AB (Publ)
Stora Gatan 46
193 30 Sigtuna 
46 18 346090

www.nordicleisure.se
investor@nordicleisure.se

Om Nordic Leisure: Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 110 anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 novemver 2016 kl. 08:30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar