Mindre ökning av antalet aktier till följd av slutförd apportemission

Report this content

Styrelsen i ENLABS AB (vidare ”Enlabs” eller ”Bolaget”) har beslutat om apportemission av 218 698 aktier i Bolaget i enlighet med bemyndigandet om nyemission som beslutades på årsstämma 18 maj 2018. Apportemissionen slutför det mindre förvärvet av mediatillgångar som skedde under 2018. Aktierna har tecknats av säljarna och betalning för de tecknade aktierna utgörs av tillgångar som allokerats till Enlabs Media. Köpeskillingen för de förvärvade tillgångarna uppgick till 900 000 EUR, varav 450 000 EUR erlagts kontant och resterande 450 000 EUR genom 218 698 nyemitterade aktier. Aktierna tecknades till en kurs om 21,35 kr enligt köpeavtalet.

De nyemitterade aktierna har registrerats av Bolagsverket och är under distribution av Euroclear. Det sammanlagda antalet aktier och röster i bolaget uppgår därmed till 62 829 079 stycken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

Robert Andersson, VD och koncernchef

robert.andersson@enlabs.se / +371 2 7327810

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Brands, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. ENLABS AB är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna informationen lämnades för offentliggörande 31 maj 2019 kl. 11.00.


Prenumerera

Dokument & länkar