Redbet Holding AB - uppdatering styrelse

Vid årsstämma i Redbet Holding AB (publ) den 23 maj 2012 valdes Jörgen Andersson, Niklas Braathen, Claes Hallén, Enar Bostedt och Peter Åström som styrelseledamöter. Det har konstaterats att Peter Åström inte kan registreras som styrelseledamot i bolaget på grund av begränsningar i tidigare åtagande mot tredje part. Därmed består styrelsen av Jörgen Andersson (ordförande), Niklas Braathen, Claes Hallén och Enar Bostedt.

Koncernchef Claes Hallén kommenterar:

"Det är tråkigt att konstatera att Peter ej medgavs tillstånd från tredje part, en av koncernens leverantörer, att sitta i bolagets styrelse. Detta baseras på ingången konkurrensklausul."

Stockholm 6 juli 2012

Styrelsen för Redbet Holding AB


För frågor och mer information, vänligen kontakta:
Claes Hallén, VD Redbet Holding AB
Mobil: 070-699 60 99
E-mail: claes.hallen@redbet.com
www.redbetholding.se

Om Redbet
Redbet Holdings dotterbolag erbjuder casino, sportspel och poker på Internet via www.redbet.com, www.optibet.lv, www.heypoker.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även sportspel offline via spelbutiker i Lettland. Redbet Holdings aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, tel 08-5030 1550.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Om oss

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Nätspel, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. ENLABS AB är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Prenumerera

Dokument & länkar