Redbet Holding ingår avtal om förvärv av Teletoto för expansion i Baltikum

• Redbet Holding AB ingår avtal om förvärv av Teletoto Ltd, verksamt i Lettland
• Affären förutsätter att vissa formella villkor är uppfyllda
• Köpeskillingen skall erläggas genom nyemission av 294 117 Redbetaktier
• Teletoto Ltd innehar den enda statligt utfärdade bookmakinglicensen för såväl landbaserad bookmaking som internetspel i Lettland

Redbet Holding AB (publ) har träffat avtal om förvärv av drygt 98 procent av aktierna i det lettiska spelbolaget Teletoto Ltd.

Teletoto Ltd är verksamt på den Lettiska marknaden för bookmaking under de välkända varumärkena Optibet och Latbet. Bolaget innehar sedan 1999 den enda, i Lettland, utfärdade licensen (National Gaming License) för sådan verksamhet. Verksamheten bedrivs via tjugo betting shops i ett flertal städer i Lettland. Bolaget kommer inom kort lansera Internetspel under existerande tillstånd. Teletoto Ltd fusionerades under år 2006 med Optibet Ltd. Det sammanslagna bolaget som Redbet nu förvärvar har drygt 70 anställda och ett brett marknadskunnande inom framförallt sportspel.

- Förvärvet av Teletoto ger oss en stark närvaro på den snabbväxande baltiska marknaden. Teletoto är ett viktigt steg i vår expansion och kommer även att fungera som språngbräda för vidare expansion till närliggande marknader. Vi ser mycket stora utvecklingsmöjligheter i såväl Baltikum som i Teletoto. Teletotos plattform kan nyttjas för att etablera våra övriga spelprodukter på den högintressanta baltiska marknaden. Tillsammans med förvärvet av Pullman Gaming har vi nu etablerat en närvaro i stora delar av Europa med ett heltäckande produktutbud. Förvärvet av Teletoto ger oss också möjligheten att lokalisera operativa funktioner till Lettland med en lägre kostnadsnivå, säger Jonas Sundvall, VD Redbet Holding AB.

Teletoto redovisade Q1 2007 en nettoomsättning om ca 2 Mkr med ett positivt resultat. Kassabehållningen uppgår till drygt 4 Mkr.

Affären förutsätter att vissa formella villkor är uppfyllda. Under förutsättning att detta sker beräknas affären att kunna avslutas och tillträde till aktierna ske den 2 maj 2007. Vid den tidpunkten ska Redbet erlägga betalning för aktierna i Teletoto genom att i en apportemission nyemittera 294 117 Redbet aktier, motsvarande en utspädning om 14,24%, att tecknas av säljarna. De nyemitterade aktierna motsvarar en köpeskilling om 14,2 Mkr baserat på en kurs om 48,40 kr per aktie. Säljarna av Teletoto Ltd är fem lettiska privatpersoner, samt det Lettiska bolaget Neonet. De två största säljarna är Peteris Smidre med drygt 45 % andel av Teletoto, ägare till Baltcomgruppen som bl.a. är Lettlands största operatör av kabel-tv, och Niklas Braathen med 33,5%, som sedan 22 år driver verksamheter inom spelbranschen med tonvikt i Östeuropa. Niklas Braathen äger sedan tidigare drygt 20 procent av aktierna i Redbet.

Prenumerera

Dokument & länkar