Uppdatering för andra kvartalet 2020

Enlabs lämnar en generell uppdatering kring den pågående verksamheten samt prognos för årets andra kvartal.

Årets andra kvartal kom att medföra stora utmaningar för Enlabs relaterat till konsekvenserna av Covid-19 pandemin. I Lettland suspenderades temporärt samtliga spellicenser, medförande att all spelverksamhet online var stängd från den 8 april till den 10 juni. All landbaserad spelverksamhet i Lettland var stängt från den 22 mars till den 10 juni och i Litauen var landbaserad spelverksamhet stängt från den 18 mars till den 18 maj.

Enlabs är den största speloperatören inom onlinespel i Lettland och topp fyra i Litauen. Enlabs landbaserade verksamhet består av trettioen (31) spelbutiker i de båda länderna.

Enlabs bedömer att koncernens samlade omsättning för det andra kvartalet uppgick till 6 miljoner euro med ett resultat på både EBITDA och nettoresultatnivå om 0,5 miljoner euro. Enlabs bedömer vidare att kvartalets operativa kassaflöde var positivt.

Nedstängningen av verksamheter, samt det under kvartalet drastiskt minskade utbudet av sportevenemang, kom att innebära betydande utmaningar vilka Enlabs hanterade genom att implementera ett antal operativa och kostnadsreducerande åtgärder. Enlabs är av uppfattningen att dessa åtgärder kommer bidra positivt till bolagets framtida resultat redan från årets tredje kvartal.

Operationell uppdatering

Samtliga Enlabs verksamheter är tillbaka där de var innan Covid-19 pandemin. Alla Enlabs kontor är öppna och ungefär 75% av personalen arbetar nu från dessa. Alternativet att arbeta hemifrån kvarstår för de flesta anställda.

De tjugoen (21) dagar i juni som Enlabs drev verksamhet online i Lettland, från återöppnandet, uppvisar en ökning med 10% av genomsnittlig spelintäkt per dag jämfört med samma siffra för Q1 2020, samt en ökning med 21% jämfört med Q2 2019.

Spelbutikerna i Lettland och Litauen uppvisar för samma period en minskning med 3% jämfört med samma siffra för Q1 2020 och en minskning med 19% jämfört med Q2 2019. Spelbutikerna svarade sammanlagt för 4% av Enlabs totala omsättning i Q1 2020.

Under de två första veckorna i juli var Enlabs spelintäkter på samma nivå som under samma period 2019, detta trots att perioden 2020 uppvisade en spelmarginal understigande fjolårets med 25% p.g.a ett antal större casinovinster. Antalet aktiva kunder ökade med 15% och deponeringar ökade med 14%.

“Enlabs kunder har välkomnat återöppnandet i Lettland med mycket hög aktivitet inom alla produktvertikaler till följd. Enlabs team har på ett fantastiskt sätt navigerat genom den utmanande period som årets andra kvartal kom att bli till följd av de extraordinära omständigheter som kom att föreligga. Det är min uppfattning att vi som bolag kommit ur den pågående krisen starkare, mer sammansvetsade och med ett än mer tydligt målinriktat fokus. Med detta bakom oss, ser vi nu fram emot andra halvan av året med en stark förvissning att de åtgärder vi implementerat under Q2 kommer bidra positivt på våra verksamheter ur många olika aspekter” kommenterar George Ustinov, Enlabs CEO- och koncernchef.

Alla siffror ovan är uppskattningar och har inte varit föremål för revisors granskning. Enlabs kommer, som tidigare meddelats, att publicera delårsrapport för perioden januari-juni 2020 den 20 augusti, 2020.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

George Ustinov, VD och koncernchef

george.ustinov@enlabs.com / +371 2 9424175

Adam Jonsson, CFO

adam.jonsson@enlabs.com / +46 70-525 27 77

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom gaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90. 

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 15:50 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar