Enlight - ökat fokus genom sammanslagning av dotterbolag

Enlight - ökat fokus genom sammanslagning av dotterbolag Samordning av verksamhet med hög potential ger ökad konkurrenskraft och lägre kostnader Nu ökas Enlights fokus genom en samordning mellan dotterbolagen inom e- learning mot företag. Det innebär att varumärkena Infinity Learning, ELD, TestStation och iLearn försvinner och att all verksamhet mot företag kommer att bedrivas under namnen Enlight och Enlight TestStation. Samtidigt byter Enlight Interactive namn till Enlight och introducerar inom kort en ny varumärkesprofil. Enlight är nu klara med integrationen av koncernens nyckelprodukter och varumärken. Vidare har den europeiska etablering är nu i full igång. Koncernens mål att ge positiva månadsresultat från slutet av 2001 kvarstår. Därför är sammanslagningen av Enlights verksamheter inom e- learning mot företag nästa naturliga steg. Genom att samordna försäljningsresurser och kraftsamla på gemensamma nyckelprodukter som webbaserade tester och verktyg för kompetenshantering ökas koncernens konkurrenskraft. - Vi är nu redo att ta hem de samordningsfördelar vi får genom sammanslagningen av våra försäljnings- och utvecklingsresurser, säger Urban Doverholt VD på Enlight. Dessa åtgärder medför att Enlights personalbehov minskar med 20 - 30 personer. Enlight fokuserar nu på de produkter och kunder som visat sig ha hög potential på såväl den svenska som den europeiska marknaden. Sammanslagningen av e-learning verksamheterna mot företag är en naturlig följd av detta. Nu skapas en enhet med gemensamma funktioner för system- och produktutveckling samt försäljning. Allt fokus sätts på varumärket Enlight samt undervarumärket Enlight TestStation. Verksamheterna inom bolagen Infinity Learning, ELD och iLearn kommer att bedrivas under namnet Enlight. Enlight fortsätter att vara uppdelat i enheterna IQ Pan, Levande Böcker, Enlights företagsverksamhet samt moderbolag. Den genomförda fokuseringen är en del av ett övergripande projekt som bedrivits inom Enlight under det senaste året. En annan del av detta övergripande fokusprojekt är den inledda försäljningen av IQ Pan. www.enlight-interactive.com För ytterligare information kontakta: Urban Doverholt, VD Enlight, 08-597 961 50 Enlight i korthet Enlight är Europas ledande bolag inom webbaserad test och certifiering. Enlight levererar ett komplett affärssystem för lärande och är störst i Norden på e-learning för hem och skola. Affärsidén är att förenkla och förkuliga din personliga och professionella utveckling. Bolaget var det första e-learning företaget som börsnoterades i Europa inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande. Enlight finns idag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Belgien, Tyskland och England. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00330/bit0002.pdf

Dokument & länkar