Bokslutsrapport januari - december 2002

Report this content

Enlight AB Bokslutsrapport januari - december 2002 Fortsatt förbättring av rörelseresultat * Omsättningstillväxt 2002 om +16% jämfört med 2001. * Rörelseresultatet (exkl. engångsavskrivning av goodwill) för-bättrades till -3,6 MSEK (-8,5) för fjärde kvartalet, för perioden jan-dec -23,6 MSEK (-66,4). * Återstående goodwill skrivs av, 16,6 MSEK i engångskostnad. * Fortsatt global marknadstillväxt inom det viktiga ECDL/ICDL området. * Betydelsefulla affärer med bl a Brittiska Staten, Belgacom, SKF. För ytterligare information, vänligen kontakta: Urban Doverholt, VD Enlight AB urban.doverholt@enlight.net Enlight AB, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm, 08-597 960 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar