Ändringar i Enrads styrelse

Report this content

Den 5 maj håller Enrad AB (publ) årsstämma. Två av ledamöterna, Ulf Herder och Mats Jernsand har avböjt omval på grund av andra åtaganden. Förslaget från ägare och styrelse är att vd Andreas Bäckäng samt Jörgen Rogstam väljs som nya ledamöter.

Jörgen Rogstam har många års erfarenhet från kyl- och värmepumpsbranschen och ett särskilt intresse för naturliga köldmedier.

– Enrad arbetar med intressanta produkter inom ett område som ligger mig varmt om hjärtat. Marknaden behöver verkligen dessa tekniklösningar som en del i den energiomställning vi står inför. Jag hoppas kunna tillföra ytterligare branscherfarenhet och teknikkunnande till bolaget och styrelsen, säger Jörgen Rogstam.

Rogstam är född 1969 och har en Teknologie Licentiatexamen med inriktning mot energi- och kylteknik vid Kungliga tekniska Högskolan. Idag är han verksam som vd för konsultföretaget EKA, främst med uppdrag inom energieffektivisering av kyl- och värmesystem. Tidigare erfarenhet innefattar chefsroller på bland andra IUC numera INSU, Delphi Automotive Systems och Electrolux Home Products, med fokus på forskning- och utveckling av kyl- och värmepumpprodukter.

För ytterligare information
Jakob Granström, styrelseordförande, Enrad AB
Telefon: 070-542 44 77
E-post: mr.jakobgranstrom@gmail.com

Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som använder naturliga köldmedier. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Prenumerera