Delårsrapport januari-september 2020

Report this content

Likviditetssituationen

Enrad befinner sig i en tillväxtfas som i takt med försäljningsökningen binder allt mer kapital i komponentlager, tillverkningen och kundfordringar. För att lösa kapitalbindningsproblematiken har bolaget en checkräkningskredit, vid periodens slut fanns 1 000 Tkr i outnyttjad checkkredit. Därutöver tillämpas fakturabelåning via huvudägaren Weland Stål AB som vid periodslut uppgick till 0 Tkr.

Totalt nyttjades 4 529 598 teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 98 procent. Enrad tillförs därmed cirka 10,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.

 

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2020

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 201 (3 557) Tkr

 • Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster uppgick till -1 125 (-980) Tkr
 • Rörelseresultat efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -1 481 (-1 354) Tkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,12) kr

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år

 

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2020

 • Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 10 466 (10 724) Tkr

 • Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster uppgick till -3 725 (-3 437) Tkr
 • Rörelseresultat efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -4 732 (-4 535) Tkr
 • Summa eget kapital vid periodens slut uppgick till 20 483 (15 935) Tkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,29 (-0,39) kr
 • Soliditeten uppgick till 80 % (81 %)

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år

 

Väsentliga händelser under perioden

 • Inlösen av teckningsoptioner TO 1 2019/2020 under perioden tillför Enrad cirka 10,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.

 • Enrad får samlingsorder på cirka 1,3 MSEK.
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Enrad lanserar nytt styr- och reglersystem.

 • Enrad får tre ordrar på totalt ca 2 MSEK.
 

VD-kommentar

Kära aktieägare,

 

Med tredje kvartalet 2020 i backspegeln kan vi konstatera att det tagit längre tid för marknaden att återhämta sig än vi tidigare trott. En stor del av vår försäljning kommer från den norska marknaden där man länge haft hårda restriktioner, vilket påverkat orderingången. Även den svenska marknaden har varit avvaktande under lång tid.

Den återhämtning vi tycktes kunna se i somras gick inte så snabbt som vi trott och det har resulterat i en lägre omsättning än vi hoppats på. Orderingången tog fart först i mitten av september och det är försent när en månad redan utgör semester under Q3. Med det sagt så ser vi ändå väldigt ljust på framtiden.

Det är glädjande att kunna meddela att orderstocken för Q4 redan nu ligger på 4,5 MSEK jämfört med 3,8 MSEK för hela Q4 2019. Dessutom har vi fortsatt förbättrat bruttomarginalen tack vare de löpande lönsamhetsförbättringar vi genomfört. Marginalerna kommer fortsätta förbättras både i Q4 2020 och Q1 2021.

Samtidigt går planerna för finska marknaden framåt trots coronapandemin. Vi sitter just nu i förhandling med ett par finska potentiella partners och hoppas nå en överenskommelse inom kort. Vår ambition är att skapa lika goda partnerrelationer i Finland som vi har i Norge.

På produktsidan har vi genomfört lanseringen av vårt nya styr- och reglersystem. De första aggregaten med systemet kommer att levereras i december. Projektet med Carel har vi arbetat med under långtid, därför känns det riktigt bra att det är i hamn. Systemet kommer bidra till Enrads lönsamhet och välkomnas dessutom från installatörsleden.

Utöver vårt styr- och reglersystem har vi även byggt klart vår testanläggning som säkerställer att vi följer Ecodesign ErP 2021. Dessutom är vi i full gång med ISO-certifieringar för ledningssystem 9001, miljö och kvalitet 14001 samt arbetsmiljö 45001. Våra interna revisioner är genomförda och hela arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet.

Slutligen vill jag rikta ett extra stort tack till er aktieägare som valde att nyttja era teckningsoptioner. Tack vare det kan vi fortsätta mot ett spännande 2021 och vår fortsatta tillväxtresa.

Andreas Bäckäng

Verkställande direktör
 

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som drivs av naturliga köldmedier. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

 

Prenumerera

Dokument & länkar