Enrad får miljonorder från Uppsala landsting

Enrad AB (publ) har idag mottagit en skriftlig order från Uppsala landsting. Ordern gäller fem modulaggregat för komfortkyla vars totala ordervärde uppgår till cirka 1 MSEK.

– Uppsala landsting är proaktiva i sitt miljöarbete och har därför valt att samarbeta med oss vilket vi är väldigt stolta och glada över. Det är ett förnyat förtroende då Enrad sedan några år tillbaka har aggregat hos Uppsala landsting. Eftersom EU nu kraftigt ökar utfasningstakten på de miljöfarliga f-gaserna så är det högt prioriterat att byta ut gamla energilösningar som använder just f-gaser. Våra energilösningar använder istället naturliga köldmedier och är därför framtidssäkrade vilket allt fler aktörer får upp ögonen för, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad AB.

Aggregaten kommer att producera komfortkyla till delar av Akademiska sjukhuset. De installeras i befintlig struktur och Enrad kommer även varvtalsstyra cirkulationspumpar och fläktar för att uppnå lägsta energiförbrukning. Modulaggregaten från Enrad planeras att levereras till Uppsala landsting under sommaren.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Denna information är sådan information som Enrad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj, 2018.  

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Taggar:

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar