Enrad får order från ABK värd cirka 370 000 SEK

Enrad AB (publ) har idag mottagit en skriftlig order från ABK AS, Norges största importör av värmepumpar, värmeväxlare och luftkonditioneringssystem. Enrad har ett distributionsavtal med ABK AS som är företagets norska samarbetspartner. Ordervärdet uppgår till cirka 370 000 SEK och gäller två värmepumpar för ett äldreboende i Våler kommun.

– Det här är fjärde ordern från ABK vilket är väldigt bra då vi ännu är i ett inledningsskede av vårt samarbete. Distributionsavtalet tecknades för ett år sedan med ABK som arbetar mycket mot konsultföretagen precis som Enrad. Det tar tid innan nya värmeanläggningar ritas in i byggnadsunderlagen och handlingarna övergår till ordrar och installation. Men nu har vi fått upp farten och etablerat oss bra i Norge, så jag räknar med att vi kommer att leverera allt fler miljövänliga energilösningar till vårt grannland, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad.

Upphandlingen med Våler kommun gjordes genom ABK AS och Amundrud VVS AS som fick högsta möjliga poäng, mycket tack vare de fördelar som Enrads värmepumpar har.

– Det är naturligtvis fantastiskt roligt att fler förstår fördelarna med Enrads energilösningar och väljer oss. Norrmännen är progressiva i sitt miljöarbete och nu arbetar vi vidare för att få fler ordrar från Norge, säger Andreas Bäckäng.

Värmepumparna kommer att levereras och installeras slutet av augusti och i början september, vilket innebär att de kommer att redovisas i Enrad under tredje kvartalet 2018.

ABK AS är Norges största importör av värmepumpar, värmeväxlare och luftkonditioneringssystem. De distribuerar varumärken så som Toshiba, NIBE, Clivet, Atlas Copco och Uponor över hela landet. Bolaget har 80 anställda vid kontor och försäljningsställen i Oslo, Hamar, Stavanger, Bergen Trondheim och Rognan.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Denna information är sådan information som Enrad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni, 2018.  

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Taggar:

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar