Enrad får order från Carl Hanssons Rör & Värme AB till Lidl HK

Enrad AB (publ) har mottagit en order från Carl Hanssons Rör & Värme AB. Ordern gäller värmepumpar till Lidl:s nya huvudkontor i Barkarby. Ordern ger en viss omsättningspåverkan för Enrad, men Lidl utgör främst en viktig referenskund.

– Att en stor livsmedelskedja som Lidl väljer vår energilösning är en god indikation på vilket miljöarbete som pågår. Allt fler företag förstår att det krävs kraftiga åtgärder för att minska deras klimatavtryck och att naturliga köldmedier är en av de enskilt bästa åtgärderna för att sänka den globala uppvärmningen, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad.

Lidl är en av Sveriges största livsmedelskedjor med över 180 butiker över hela landet. Enrads värmepumpar kommer installeras på företagets huvudkontor i Sverige under sommaren.

– Vi har haft en mycket bra orderingång sedan december och fortsätter arbeta målmedvetet mot mer omsättning och lönsamhet. Marknaden ställer allt högre krav på produkterna och kunskapen kring miljöpåverkan i kyl- och värmeanläggningar blir allt större, vilket är till vår fördel, säger Andreas Bäckäng.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar