Enrad får order från Kylmontage Redotem AB på 1,7 MSEK

Enrad AB (publ) har mottagit en order på cirka 1,7 MSEK från Kylmontage Redotem AB. Ordern gäller värmepumpar till Trafikförvaltningen i Stockholm och deras bussdepå i Gubbängen. Leverans och installation kommer att ske under hösten 2019.

– Trafikförvaltningen är ett typexempel på en aktör som arbetar aktivt i sitt miljöarbete. Tidigare installation i bussdepån drevs av ett köldmedium med 4470 i GWP-värde. Nu installerar vi våra maskiner som använder propan med ett GWP-värde på 3, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad.

GWP-värde är ett mått som beskriver den aktuella gasens påverkan på växthuseffekten jämfört med koldioxid. Ett GWP-värde på 4470 innebär alltså att gasen har 4470 gånger högre påverkan på den globala uppvärmningen än koldioxid.

Värmepumparna i bussdepån kommer att användas för att värma upp kontorsfastigheten och bussdepån. Totalt ska anläggningen leverera 600 kW.

– Orderingången ser fortsatt riktigt bra ut och vi arbetar för fullt med våra interna projekt för att förbättra lönsamheten som ska börja slå igenom under Q4. Den här typen av ordrar visar även att vi växer allt mer på den svenska marknaden där offentlig sektor fortsätter driva omställningen till naturliga köldmedier. En tydlig trend är krav på köldmedier under 10 GWP, säger Andreas Bäckäng.

Denna information är sådan information som Enrad AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2019.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

Prenumerera

Dokument & länkar