Enrad får order på 1,1 MSEK från Weland Plastic AB

Report this content

Enrad AB (publ) har mottagit en order på cirka 1,1 MSEK från Weland Plastic AB. Ordern gäller en bergvärmeanläggning med aktiv kyla för en industrifastighet ägd av Weland Plastic. Weland Plastic är en del av Weland AB som är största ägare i Enrad.
Samtidigt har Enrad fått två något mindre ordrar från Bravida och ABK på totalt cirka 1,8 MSEK.

– Jag är glad och stolt över Welands förtroende för Enrad, såväl som vår huvudägare, men också som användare av våra energilösningar, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad.

Bergvärmeanläggningen kommer att installeras under vintern i en industrifastighet i Smålandsstenar där Weland Plastic har sin verksamhet.
Utöver ordern från Weland Plastic så har Enrad under den närmaste veckan ökat sin orderstock med två något mindre ordrar från Bravida respektive norska ABK på totalt 1,8 MSEK. 

– Det är två mindre ordrar som vi inte måste kommunicera enligt vår informationspolicy, men de visar vilken fin orderingång vi har just nu. Bravida-ordern gäller komfortkyla för stadsbussdepån i Uppsala och ABK-ordern gäller en anläggning för komfortkyla på en skola, säger Andreas Bäckäng.

Denna information är sådan information som Enrad AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

Prenumerera

Dokument & länkar