Enrad får order värd cirka 500 000 SEK från Energirör i Borås

Enrad AB (publ) har idag mottagit en order från Energirör i Borås AB. Ordern gäller två aggregat med supportmodul för en jordvärmelösning i Welands Ståls industrifastighet i Ulricehamn. Ordervärdet ligger på cirka 500 000 SEK och kommer att levereras i oktober eller november.

– Welandkoncernen har många fastigheter där vi hoppas kunna bidra med energilösningar, vi har sedan tidigare en bergvärmelösning i en av deras fastigheter i Smålandsstenar. Weland är vår huvudägare, vilket givetvis gett oss goda möjligheter att få den här affären, men det förändrar inte det faktum att vår orderingång ökar stadigt på grund av de satsningar vi gjort och att jag ser väldigt positivt på framtiden, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad.

Familjeföretaget Weland AB äger flera olika bolag varav Weland Stål är en ledande leverantör av produkter inom taksäkerhet och utrymning. Weland Stål har sitt kontor i Uricehamn där Enrads aggregat ska installeras under hösten.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Denna information är sådan information som Enrad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni, 2018.  

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Taggar:

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Prenumerera

Dokument & länkar