• news.cision.com/
  • Enrad/
  • Enrad får ordrar från Teknisk Fastighetsservice och Caverion Sverige på 1,5 Mkr

Enrad får ordrar från Teknisk Fastighetsservice och Caverion Sverige på 1,5 Mkr

Report this content

Enrad AB (publ) har idag mottagit två ordrar på totalt 1,5 Mkr från Teknisk Fastighetsservice AB och Caverion Sverige AB. Beställningarna gäller aggregat för processkyla och komfortkyla som ska levereras under våren. Enrad har hittills genomfört aggregatförsäljning om totalt 4,2 Mkr under Q1 2019 och har i dagsläget ordrar för leverans på 3,9 Mkr under Q2 2019. Total aggregatförsäljning var 6,9 Mkr under hela 2018.

– Detta är vår tredje order från Teknisk Fastighetsservice vilket är ett gott kvitto på att våra energilösningar är efterfrågade på marknaden, och att vi levererar. Samtidigt har vi precis fått vår första order från Caverion Sverige vilket känns roligt och spännande. Omsättningsmässigt ligger vi mycket bra till hittills i år, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad.

Enrad har i flera år haft en stigande omsättning, men kommer under 2019 fokusera mer på att öka lönsamheten.

– Vi har ökat omsättningen kraftigt varje år, men resultatet har tyngts av att vi avvecklat VVS-verksamheten och att produktionen dragits med bemanningsproblem. Dessutom har prissättningen släpat på norska marknaden på grund av gamla avtalspriser. Samtliga delar är nu lösta och vi bör kunna uppvisa bättre lönsamhet från och med Q2 2019, säger Andreas Bäckäng.

Denna information är sådan information som Enrad AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

Prenumerera

Dokument & länkar