Enrad får samlingsorder på 1,5 Mkr från norska ABK

Enrad AB (publ) har mottagit en samlingsorder från företagets norska grossist och samarbetspartner, ABK. Ordervärdet uppgår till 1,5 Mkr och är den största ordern från ABK hittills.

– Min bedömning har hela tiden varit att orderingången ska fortsätta öka, och är så även fortsättningsvis. Det känns extra bra med den här ordern då vi nu fått in våra första affärer från ABK som gäller komfortkyla. Det är något vi arbetat för en längre tid ihop med ABK, som nu beställt ett antal maskiner som ska levereras till flera olika projekt i Norge, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad.

Samlingsordern kommer att installeras på ett antal olika projekt i Norge under vintern. Det är den största ordern från ABK hittills.

– Den här typen av affärer tar lång tid att skapa, det är därför det ibland kan gå tid mellan ordrarna. Men när det väl lossnar så blir det stora affärer. Vi är väldigt stolta och glada över att ABK fortsätter att samarbeta med oss och vad vi kan se så fortsätter intresset för våra produkter att öka i Norge, säger Andreas Bäckäng.

Denna information är sådan information som Enrad AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2018.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Prenumerera

Dokument & länkar