Enrad får samlingsorder på 700 Tkr från ABK

Enrad AB (publ) har mottagit en samlingsorder på cirka 700 Tkr från företagets norska grossist och samarbetspartner, ABK. Grossisten har lagt flera stora ordrar den senaste tiden vilket innebär att Enrad har cirka 4,2 Mkr i utestående ordrar för leverans Q1 2019. Enrads beräknade omsättning för hela 2018 var 8 Mkr.

– ABK fortsätter att fylla på vår orderstock vilket är glädjande. Samlingsordrarna den senaste tiden är resultatet av ett nära samarbete med ABK som verkligen börjar bära frukt. Det vi hittills sett av 2019 är väldigt lovande, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad.

Samlingsordern gäller flertalet värmepumpar som kommer att installeras på ett antal olika projekt i Norge under våren.

– ABK är norges största grossist i den här branschen och har alltid många projekt på gång. Norrmännen är långt fram när det gäller omställningen till energilösningar som är fria från fluorerade växthusgaser och det intresse jag märker av även på den svenska marknaden indikerar på att många företag är redo att ställa om nu, säger Andreas Bäckäng.

Denna information är sådan information som Enrad AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2019.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

Taggar:

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Prenumerera

Dokument & länkar