Enrad får samlingsorder på 700 Tkr från ABK

Enrad AB (publ) har mottagit en samlingsorder på cirka 700 Tkr från företagets norska grossist och samarbetspartner, ABK. Ordern gäller ett antal värmepumpar och vätskekylaggregat som ska installeras på olika projekt i Norge under sommaren.

– 2019 har startat väldigt bra med fortsatt förtroende från ABK. Den norska marknadens mognad vad gäller miljökunskap fortsätter att vara mycket viktig för oss. Med den ökade orderingången ligger nu fokus på att effektivisera vår produktion och framförallt öka lönsamheten i bolaget, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad.

Enrad hade under Q1 2019 ordrar på totalt 4,3 MSEK för leverans.  

– Q1 gav en indikation på vart vi är på väg i år. Q2 startar väl och i takt med att den svenska marknaden börjar leverera mer så ser jag stora möjligheter för Enrad det här året. Som jag tidigare sagt så ser vi 2019 som något av en nystart. Vi har en annan prissättning vilket ger oss bättre marginaler med start Q2 och Q3 samtidigt som vi fått avslutat VVS-entreprenaderna som tyngt oss, säger Andreas Bäckäng.

Denna information är sådan information som Enrad AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

Prenumerera

Dokument & länkar