• news.cision.com/
  • Enrad/
  • Enrad får samlingsorder på cirka 1,6 Mkr från ABK - avbryter permitteringar omgående

Enrad får samlingsorder på cirka 1,6 Mkr från ABK - avbryter permitteringar omgående

Report this content

Enrad AB (publ) har mottagit en samlingsorder på cirka 1,6 Mkr från företagets norska grossist och samarbetspartner, ABK. Ordern gäller kyl- och värmepumpar för ett antal projekt i Norge som genomförs under våren och sommaren. Samlingsordern innebär att Enrad avbryter permitteringarna av företagets produktionspersonal omgående.

Enrad har tidigare meddelat att produktionsavdelningens sex medarbetare permitteras med 60 procent från och med 6 april. Samlingsordern från ABK förändrar läget och samtliga medarbetare kommer att gå upp på heltid från och med idag 15 april.

– I dessa tider är det här ett fantastiskt kvitto på att vi gör något bra. Ordern bekräftar att våra maskiner är relevanta och eftertraktade även när branschen i övrigt har det tufft. Det känns riktigt skönt att kunna avbryta permitteringarna och fokusera på att göra ett riktigt bra andra kvartal, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad.

Denna information är sådan information som Enrad AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2020.

 

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som drivs av naturliga köldmedier. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.
 

Prenumerera

Dokument & länkar