Enrad får tre ordrar på totalt 2 MSEK

Report this content

Enrad AB (publ) har idag mottagit tre ordrar med ett totalt ordervärde på cirka 2 MSEK. Ordrarna kommer från Enrads storägare Weland AB och Enrads norska grossist, ABK. Ordrarna gäller flera projekt i Sverige och Norge där anläggningar för både värme och kyla kommer att installeras under vintern.

– Sensommaren började mycket trögt. Det tog en stund för marknaden att vakna efter pandemin. Men nu ser vi att orderingången ökar igen och det är full fart. I dagsläget har vi 4,5 MSEK i ordrar för Q4 2020, att jämföra med 3,8 för hela Q4 2019, säger Andreas Bäckäng, vd, Enrad. 

Ordrarna kommer från två av Enrads viktigaste samarbetspartners. 

– Det är så klart glädjande att vår huvudägare använder våra produkter, men också att vi fortsätter vår framgångsrika relation med ABK. Den norska marknaden har varit utsatt för hårda restriktioner under pandemin. Därför är det skönt att vi ser en så stark återgång till det normala igen, säger Andreas Bäckäng, vd, Enrad.

Denna information är sådan som Enrad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-23 10:51 CET.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som drivs av naturliga köldmedier. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

 

Prenumerera

Dokument & länkar