Enrad får två ordrar på totalt 4,8 MSEK

Report this content

Enrad AB (publ) har idag mottagit två ordrar på totalt 4,8 MSEK. Det gäller en order från Greiff Industrimiljö AB samt en order från Umia AB. Ordern från Greiff gäller kyla och värme för The Plus – världens mest miljövänliga möbelfabrik som fått stor uppmärksamhet världen över för sitt miljötänk. Ordern från Umia AB gäller två geoenergianläggning för bostadsfastigheter. Gemensamt för båda projekten är att kravet på GWP-värde under 10. Anläggningarna från Enrad kommer att installeras under hösten 2021.

– Att bidra till en bättre miljö genom användandet av naturliga köldmedier genomsyrar allt vi gör på Enrad. Det är anledningen till att vi går till jobbet varje dag. Därför känns det fantastiskt att få leverera våra maskiner till projekt som verkligen sätter miljön i centrum, säger Andreas Bäckäng, vd, Enrad. 

I projektet med The Plus har man utgått från BREEAM. En världsledande metod för utvärdering och mätning av miljö och hållbarhet. Genom arbetet med BREEAM satte The Plus kravet på ett GWP-värde under 10 för kyla och uppvärmning. Även i projektet med Umia har man att krav på  GWP under 10. GWP står för Global Warming Potential och är ett mått på hur olika växthusgaser påverkar den globala uppvärmningen.

I Enrads fall använder man de naturliga köldmedierna R290 (propan) och R1270 (propen) i sina kyl- och värmanläggningar. Gaserna har 3 respektive 2 i GWP-värde och ger hög verkningsgrad vilket gör dem mer miljövänliga än majoriteten av andra köldmedier på marknaden. 

– Det känns väldigt roligt att få ordrar från projekt med ett så tydligt krav; GWP under 10. Vi märker att allt fler företag har den typen av policy för sina projekt. Det skapar väldigt intressanta möjligheter för oss på Enrad. Vi har inte haft samma tillväxttakt sedan pandemin slog till men det är uppenbart att marknaden har öppnat upp igen, säger Andreas Bäckäng, vd, Enrad.
 

Denna information är sådan som Enrad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-07 11:55 CET.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som drivs av naturliga köldmedier. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.