Enrad får två ordrar på totalt 600 Tkr från ABK och Francks Kylindustri i Stockholm AB

Enrad AB (publ) har idag mottagit två ordrar på totalt 600 Tkr från Francks Kylindustri i Stockholm AB och Enrads norska grossist och samarbetspartner, ABK. Ordrarna gäller energilösningar för både värme och kyla.

– Norrmännen och ABK fortsätter att efterfråga våra energilösningar, de är långt fram i sitt miljöarbete. Ordern från Francks Kylindustri är en bra indikation på att intresset växer även i Sverige. Min uppfattning är att allt fler svenska bolag ställer om till energilösningar som är fria från flourerade växthusgaser vilket är mycket positivt för Enrad och miljön, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad.

Ordrarna gäller värmepumpar och produkten Compact chiller som är en komplett värme- och kylanläggning. Värmepumparna kommer att installeras av ABK på ett projekt i Norge och Compact Chillern kommer att installeras av Francks Kylindustri på ett projekt i Uppsala.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Prenumerera

Dokument & länkar