Enrad ingår grossistavtal med finska CoolFors

Report this content

Enrad AB (publ) har idag ingått avtal med CoolFors Finland OY (“CoolFors”). CoolFors är en ledande leverantör av kylanläggningar som använder propan (R290) till Kesko och S-gruppen. Kesko och S-gruppen dominerar dagligvaruhandeln i Finland med en marknadsandel på cirka 80 procent. Avtalet gäller i minst två år och innebär att CoolFors blir exklusiv grossist för Enrad i Finland.

– Det här är en milstolpe för oss. CoolFors är precis den partner vi sökt och har starka relationer med bland andra Kesko och S-gruppen som är de två största handelsaktörerna i landet, framförallt inom dagligvaruhandel. Tack vare CoolFors relationer är vår ambition att Enrad ska bli en betydande aktör inom livsmedelskyla i Finland, säger Andreas Bäckäng, vd, Enrad.

I ett första steg kommer CoolFors använda Enrads värmepumpar för värmeåtervinning från livsmedelskyla i de projekt de har med Kesko, S-gruppen och andra aktörer. En lösning som kompletterar befintliga system och kan installeras i nuvarande projekt.

– Vi på CoolFors har länge sökt en partner som kan komplettera vårt erbjudande inom propananläggningar för den finska marknaden. Vi är idag en av de ledande leverantörerna av kylanläggningar med propan men saknar den typ av produkter som Enrad erbjuder. Vi ser fram emot ett långt och produktivt samarbete, säger Jean-Paul Bergé, managing director, CoolFors.

CoolFors Finland Oy grundades 2005 och omsatte 7,4 miljoner euro 2019. Företaget importerar och säljer kyl- och butiksmöbler. Två av storkunderna är Kesko och S-gruppen.

S-gruppen är en finländsk företagsgrupp inom handels- och servicebranschen som ägs av sina kunder och som har över 1 800 verksamhetsställen i Finland. S-gruppen är verksam inom affärsområdena markethandel, varuhus- och specialaffärsverksamhet, trafikbutiksverksamhet och bränslehandel, resebransch- och bespisningsverksamhet samt järnhandel. 

Kesko är en detalj- och partihandelskedja. Kesko har 1800 butiker i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland och Polen. 2019 rapporterade Kesko en marknadsandel på 36,5 procent av den finländska livsmedelshandeln.

Informationen är sådan som Enrad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-09 14:06 CET.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som drivs av naturliga köldmedier. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar