Enrad siktar mot den europeiska marknaden – ansöker om EU-stöd

Enrad AB (publ) siktar mot den europeiska marknaden och ansöker därför om stöd från Europeiska kommissionen genom programmet Horizon 2020. Ansökan gäller 1,3 MEUR och ska stödja Enrad i bolagets internationalisering.

– Behovet av våra energieffektiva och miljövänliga energilösningar är inte bara stort i Sverige. Branschorganisationer i Europa ansöker om undantag från F-gasförordningen för att få mer tid på sig att utveckla miljövänliga lösningar, vilket vi redan har. I takt med att F-gasförordningen fasar ut många traditionella köldmedium så ökar behovet av alternativa lösningar runt om i Europa. Med eventuellt kapital från Horizon 2020 kommer vi att få bättre möjligheter att snabbare komma ut på den europeiska marknaden, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad AB.

I en tidigare ansökan till Horizon 2020 fick Enrad 12,15 poäng. För att kunna bli en aktuell kandidat i Horizon 2020 krävs att man har 13 poäng. Enrad ansöker därför igen men bedömer möjligheterna som bättre den här gången.
– Vi gjorde en första ansökan men fick avslag, vilket är vanligt vid första rundan. Nu gör vi ett nytt försök då vi har en marknad som snabbt förändras. Enrads produkter ligger helt i linje med Horiszon 2020:s ambition att bidra till hållbar utveckling, säger Andreas Bäckäng.

Besked om Enrads ansökan bifalls eller avslås kommer uppskattningsvis i slutet av juni eller början av juli.

Horizon 2020 är EU:s största forsknings och utvecklingsprogram någonsin med 80 miljarder euro i medel. Läs  mer om Horizon 2020 här.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Taggar:

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar