Enrad stärker och optimerar produktionen

Report this content

Som en följd av ökad orderingång anställer Enrad en produktionsledare och ingår ett samarbete med Högskolan i Borås för att stötta och optimera produktionsarbetet.

– En av de viktiga anledningarna till vår nyligen genomförda emission, var att utveckla produktionsprocessen för ökad lönsamhet. Det arbetet är nu i full gång. I takt med vår ökade orderingång kommer vi att kunna leverera ännu bättre med en dedikerad produktionsledare. Samtidigt innebär samarbete med Borås Högskola att vi får ökad insikt i hur vi kan optimera vårt arbete, säger Andreas Bäckäng, vd, Enrad.

Ny produktionsledare är Harijs Lamberts som bland annat arbetat i Andreas Bäckängs tidigare bolag. Lamberts tillträder omgående.

– Enrad är i ett skede där vi behöver arbeta ännu tydligare med produktionsledningen. Min roll kommer fokusera på att ständigt förbättra kvalitet och leveranstid i kombination med att optimera alla delar av produktionsprocessen, säger Harijs Lamberts.

Samtidigt som Enrad anställer en produktionsledare startar bolaget även ett samarbete med Högskolan i Borås. Samarbetet kommer bestå av olika projektdelar som syftar till att förbättra Enrads produktionsprocesser och kommer att ledas av Harjis Lamberts tillsammans med lärare och studenter från högskolan. Samarbetet startar i september/oktober.

– Det är mycket positivt att få in resurser utifrån som kan gå in och detaljgranska hur vi arbetar. Det är en möjlighet som vi kommer att använda på bästa sätt, säger Andreas Bäckäng.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post:
Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se 

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

Prenumerera

Dokument & länkar