Enrad stärker säljorganisationen och tar över säljarbetet i Sverige

Report this content

Enrad AB (publ) stärker sin säljorganisation och beslutar att själva bedriva sin försäljning i Sverige.  
– Det här ligger helt i linje med de motiv vi hade för emissionen; att stärka upp vår säljorganisation och arbeta mer med direktförsäljning. Det berör Refrico som tidigare varit exklusiv grossist för kyla. De kommer att  fortsätta vara en viktig grossist för oss, men utan exklusivitet, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad.

Enrad kommer att arbeta med direktförsäljning mot installatörer och återförsäljare. Det innebär att bolaget kan få ut bättre marginaler på sålda produkter, men samtidigt kommer fasta försäljningsomkostnader att öka.

– Vår emission blev fulltecknad och vi har den senaste tiden stärkt upp säljorganisationen med en ny säljresurs i Stockholm, något vi kommer att fortsätta med. Då känns det naturligt att ta det här steget, det ger oss även mer kontroll över våra produkter och processer, säger Andreas Bäckäng.

Beslutet påverkar inte de grossister som arbetar med Enrad i andra länder, men i Sverige har man kommit överens med Refrico att fortsätta samarbeta utan exklusivitet.

– Refrico är en fantastisk samarbetspartner men i takt med att vi expanderar på det här sättet är detta ett naturligt steg för oss. De kommer fortsatt att vara en nära samarbetspartner både som leverantör och kund, säger Andreas Bäckäng.

Denna information är sådan information som Enrad AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar